Oprema za testiranje i merenje

Kao velika proizvodna kompanija, SKF mora da obezbedi da pruža proizvode i usluge koje ispunjavaju njene visoke standarde. Sistemi za merenje i proveru kvaliteta, zasnovani na našem Centru za kvalitet tehnologije (QTC), pružaju nam mogućnost za to u poslednjih 25 godina.

Danas, mi nudimo iste te mogućnosti našim klijentima. Kompanija SKF razvija i dostavlja najnoviju tehnologiju i instrumentaciju, dizajniranu za usklađenost merenja sa svim ciljevima definisanim od strane klijenta. Celokupni spektar pristupa merenjima dostupan je za ispunjenje potreba osiguranja kvaliteta proizvođača veoma preciznih okruglih delova i povezanih proizvoda, kao i testiranje maziva za industriju maziva.

Takođe, ako je potrebno, kompanija SKF sarađuje sa drugim stručnjacima. Montaža, podešavanje i obuka (na lokaciji ili van nje) i obimne prateće aktivnosti su deo dobijenih usluga. Pored toga, kompanija SKF pruža spektar merača za proveru kupastog rukavca osovine ili internog radijalnog slobodnog prostora cilindričnog valjkastog ležaja. Oni su dizajnirani za ispunjavanje zahteva visoko precizne tehnologije, naročito za proizvodnju mašinskih alata i strugova i usluga popravki strugova.

Pristupi za tehnologiju i merenja uključuju:
  • Talasasti, okrugli i analizator oblika
  • Testiranje buke i vibracije kod ležajeva
  • Testiranje dimenzija
  • Optička provera
  • Ispitivanje bez razaranja
  • Sistemi za ispitivanje maziva

Informacije o proizvodu

Imajte u vidu da veze u nastavku vode do informacija koje su dostupne samo na engleskom jeziku.
SKF logo