Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF-känslan

Hur är det att arbeta på SKF? Att beskriva en kultur är ofta svårt i ord. Den måste upplevas. Vi på SKF har format och utvecklat vår kultur i över 100 år.

Att vi finns i cirka 130 länder präglar givetvis vår kultur. Att vi ger våra medarbetare stort förtroende och erbjuder en arbetsplats med frihet under ansvar är en annan sak som är viktigt. Här får du jobba med teknik i den absoluta framkanten, det sätter också sin prägel. Det gäller oavsett om du är ingenjör, ekonom eller marknadsförare.

Vi lägger stor vikt vid din hälsa och erbjuder bland annat fri träning och friskvård. Möjligheten till personlig utveckling är säkert centralt för dig. Men också för oss. Vi vill ge dig möjlighet att växa. För om du växer, växer också vi. Därför kan du både bredda och fördjupa din kompetens hos oss. Blandar du ihop allt detta får du en känsla av hur det är att arbeta på SKF.  Men det bästa är att möta några som redan arbetar här. Det får du göra här nere.

Framtidens system för förebyggande underhåll

Det var inte självklart för mig att bli ingenjör

Uppgiften är att accelerera företaget genom marknadsföring och göra det bättre.

SKF logo