Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Allmänna villkor

Allmänna försäljningsvillkor

Leverans sker i övrigt enligt NL09 vid produktförsäljning, NLM10 vid produktförsäljning som inkluderar montage, NU15 vid service och underhåll samt SKF:s Allmänna Villkor för Teknisk Rådgivning, vid teknisk rådgivning och konsulttjänster, eller tillämpligt skriftligt avtal som ingåtts separat.

Eventuell annullering eller önskan om senarelagd leverans, är endast möjlig efter skriftlig överenskommelse med SKF. Dröjsmålsränta enl.räntelagen.

Allmänna villkor för teknisk support och rådgivning

För alla former av teknisk support eller rådgivning i som ges av SKF-koncernen i skriftlig eller muntlig form, gäller SKFs allmänna villkor för teknisk support och rådgivning. Klicka på länken nedan för att se villkoren.
SKF logo