Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Hur kan jag få någon att kontakta mig snabbt?

Använd knappen "Kontakt" till höger uppe på sidan. Där kan du skriva ett meddelande om hur brådskande ditt ärende är. Du kommer sedan att bli kontaktad av någon från SKF.
SKF logo