Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Rss-flöden

Rss står för "really simple syndication". Det är ett sätt att enkelt distribuera rubriker, notiser med uppdateringar och ibland innehåll till ett stort antal personer. Det används av dataprogram som organiserar dessa rubriker och notiser så att de ska bli lättlästa.

Att kolla webbplatser kan vara tidsödande och tråkigt

Många personer är intresserade av olika webbplatser vars innehåll – som nyheter och event – förstås ändras då och då. Att gång på gång kolla varje webbplats för att se om det finns några nyheter, tar lång tid.

Hur man registrerar sig för rss-flöden

Det finns många ställen på den här webbplatsen där man i högerspalten kan registrera sig för rss-flöden.
SKF logo