Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Webbplatsens ägare

Den här webbplatsen ägs och publiceras av:

SKF-koncernens huvudkontor
415 15 Göteborg
Sverige
Telefon: 031-337 10 00
Fax: 031-337 17 22

E-post: skfweb@skf.com
SKF logo