Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Elverktyg

Längre brukbarhetstid, mindre motorer, ingen eftersmörjning, låg vibrationsnivå, minskad energiförbrukning, låg vikt och låg värmealstring – allt detta är möjligt med SKFs kompletta lagersortiment.

Specialmaterial, anpassad värmebehandling, en serie specialtätningar och SKFs livslängdsteori, som syftar till lager med oändlig livslängd, är de viktigaste faktorerna bakom en optimerad tillämpning.

SKF erbjuder även lager för speciella behov: lager med keramiska kulor för höga varvtal och produkter för linjär rörelse. Vi har anpassat våra resurser efter dina behov på så sätt att dina mål blir våra mål.

För att hjälpa dig att snabbare utveckla nya produkter har vi infört parallellutveckling som ger omedelbar och obegränsad tillgång till vår process-, produktutvecklings- och inbyggnadskunskap inom elverktyg.

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo