Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Jordbruk

Det växande behovet av ett modernt jordbruk

Storleken, placeringen, höjden, klimatet, markförhållandena och växelbruket gör varje gård unik. Gårdarnas utrustning utsätts dock för i stort sett samma krävande förhållanden: Lera, damm och smuts. Extrem hetta och kyla. Regn och avrinning. Frätande kemikalier. Långa perioder med lägre aktivitet följt av intensiva perioder. Stigande bränslekostnader och nya miljöregler komplicerar saker och ting ytterligare.
Hantera utmaningarna med SKFs lösningar för jordbruk
SKF vet vad dagens jordbrukare behöver. Vi har lyssnat på dem och diskuterat deras utmaningar och problem. I nära samarbete med tillverkare har vi sedan utvecklat lösningar på dagens problem och sedan testat dem i våra laboratorier och under verkliga förhållanden ute på gårdarna.

Resultatet: SKFs lösningar för jordbruk – en serie produkter och tjänster framtagna för att hjälpa både tillverkare av utrustning och jordbrukare att hantera de allt högre kraven inom en föränderlig bransch. Till allt från skördetröskor till specialiserade tillbehör, SKFs lösningar medför en mängd fördelar.
Fördelar för tillverkare av utrustning
 • Integrerade, förmonterade lösningar
 • Mer robusta konstruktioner
 • Minskad utvecklingstid
 • Förenklad montering
 • Differentierade produkterbjudanden
 • Minskade garantikostnader
Fördelar för slutanvändare
 • Lägre kostnad per hektar
 • Minskat underhållsbehov
 • Längre brukbarhetstid för utrustning
 • Minskad bränsle- och fettförbrukning
 • Mer automation och högre precision
 • Maskiner med större kapacitet
 • Förbättrad säkerhet och komfort

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo