Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Bilar och lätta lastbilar

Utveckling mot bättre energieffektivitet

bild

På grund av en ökad miljömedvetenhet och allt hårdare utsläppsregler går fordonsindustrin just nu igenom de kanske största förändringarna någonsin. Fordonens kontroll- och styrsystem blir alltmer datoriserade. Nya material, t.ex. lättmetaller, används inte längre bara i specialbilar utan även inom serieproduktion, och nya tekniker möjliggör ännu större utsläppsminskningar.


Dessa och andra förändringar medför såväl positiva möjligheter som svåra utmaningar för dem som deltar i utvecklingen av fordon och fordonssystem. Med mer än 100 års erfarenhet av olika fordonstillämpningar kan SKF hjälpa till.

SKF bidrar till lägre koldioxidutsläpp

Vi utvecklade världens första hjullagerenheter och de första specialanpassade oljetätningarna för motorer. Idag erbjuder SKF ett komplett sortiment av produkter och tjänster som bidrar till minskade koldioxidutsläpp – från enstaka lager och tätningar till sensorlager och kompletta drivlinelösningar. Vi tillhandahåller även en egenutvecklad programvara som beräknar koldioxidbesparingarna för både befintliga och framtida drivlinekoncept.

Oavsett vilka utmaningar du står inför kan SKF hjälpa dig att utveckla nästa generations lättvikts- och lågfriktionslösningar som minskar utsläppen, ökar bränsleeffektiviteten och är konkurrenskraftiga på dagens snabbt föränderliga marknad.

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo