Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Hushållsapparater

SKF förstår kraven på

  • låg ljudnivå
  • tyst gång
  • lång livslängd
  • hög kvalitet
  • låg energiförbrukning
  • låg friktion
  • utrymmesbesparande konstruktion.

SKFs lager tillgodoser alla dessa önskemål.

SKFs produkter är tillgängliga i hela världen och backas upp av en heltäckande teknisk rådgivningstjänst. SKF, som alltid eftersträvar hög kvalitet och prestanda, erbjuder tillverkare av hushållsapparater att ta del av företagets expertis. Dessa kunskaper har vi skaffat oss genom åratal av forskning och arbete inom en mängd olika branscher – från fordonssektorn till flygindustrin och från tung industri till konsumentprodukter.

SKFs engagemang kommer till uttryck i alla delar av tillverkningsprocessen. I allt från utveckling av nya modeller till eftermarknadsservice erbjuder vi bästa möjliga expertis, tillverkningskvalitet och kundservice – från koncept till användning.


Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo