Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Industrilösningar

Lönsamhet genom driftsäkerhet

Varje industri har sina egna utmaningar, men i stort sett alla har samma mål: ökad tillgänglighet, mindre underhåll, förbättrad säkerhet, energibesparing och minskad total ägandekostnad. Tack vare våra expertkunskaper inom flera olika områden och vår mångåriga erfarenhet som teknisk partner till både tillverkare av utrustning och slutanvändare inom alla större branscher kan SKF inte bara erbjuda produkter utan helhetslösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål.

Optimera utrustningens livscykel

Genom ett nära samarbete med tillverkare av utrustning och slutanvändare inom industrin har SKF skaffat sig unika kunskaper om hur maskinkomponenter och industriprocesser fungerar tillsammans. Dessa kunskaper använder vi för att skapa mervärde i varje del av en maskins livscykel. SKF livscykelhantering är vår beprövade metod för att optimera utrustningens konstruktion och drift under hela dess livscykel. SKFs lösningar har visat sig vara effektiva och värdefulla såväl i våra egna fabriker som för våra kunder världen över.
SKF logo