Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Industrifläktar

Cirkulationens utmaningar

shutterstock_3465803.jpg
Lager i industrifläktar körs i höga hastigheter och med relativt liten radiell belastning. De används även i extrema temperaturer, både höga och låga, samt på svårtillgängliga platser. Inte sällan används luftflöden för att transportera olika material. Med tiden ansamlas stoff på fläkthjulet vilket skapar en obalans som så småningom minskar fläktens drifttid och brukbarhetstid.

SKF kan bidra

De här utmaningarna ställer höga prestandakrav på lagerlösningar för fläktar. SKF kan hantera dessa krav. Utifrån omfattande erfarenhet har SKF utvecklat en rad olika lösningar för industrifläktar och ventilationssystem. Dessa lösningar bidrar till en förbättrad kostnadseffektivitet och en problemfri drift.

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om lager i industrifläktar? Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig med en lösning som passar dig.
SKF logo