Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Industriella transmissioner

Varierande förutsättningar och krav

jorden
Industriväxlar och drivlinor används i praktiskt taget alla industriprocesser och finns i alla möjliga utföranden och storlekar. Kraven och driftförhållandena varierar stort. Oavsett bransch eller tillämpning ställs dock alla växlar inför samma utmaningar: de måste fungera så tillförlitligt, effektivt och kostnadseffektivt som möjligt.

Hantera utmaningarna med SKF

SKF hjälper både tillverkare och användare att hitta sätt att optimera industriväxlars prestanda och driftsäkerhet. Utifrån ett heltäckande systemperspektiv kan SKF hjälpa dig att utnyttja hela växelenhetens potential och förbättra prestandan och driftsäkerheten på flera olika sätt:
  • Ökat vridmoment
  • Mer kompakt konstruktion
  • Fördubblad brukbarhetstid
  • Strävan efter 100-procentig driftsäkerhet
  • Förbättrad energieffektivitet

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo