Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Verktygsmaskiner

Höga prestandakrav

Verktygsmaskiners prestanda får allt större betydelse för produktionseffektivitet och produktkvalitet. Dagens kunder letar efter tillverkare som kan tillgodose deras höga prestandakrav. För att behålla sin konkurrenskraft på den globala marknaden måste man leverera maskiner som kombinerar hög hastighet och god precision.

Lika höga krav ställs på maskinernas och komponenternas driftsäkerhet och energieffektivitet. Operatörerna vill ha produkter som kräver lite underhåll samt har liten miljöpåverkan och låga driftkostnader. Deras lönsamhet hänger på det.

SKF kan bidra

Vi har varit en engagerad samarbetspartner och leverantör till verktygsmasksindustrin under flera decennier. Dessutom använder vi hundratals verktygsmaskiner i våra egna fabriker världen över. Därför förstår vi ditt företags tekniska och affärsmässiga utmaningar, och ser möjligheterna. Våra optimerade produkter och lösningar kan hjälpa dig att hantera dem.

Tack vare våra gedigna kunskaper inom lager och lagerenheter, smörjsystem, tätningar, mekatronik och tjänster kan vi hjälpa tillverkare av verktygsmaskiner att utveckla produkter som: 

  • minskar livscykelkostnaderna
  • ökar maskinernas hastighet och precision
  • ökar tillgänglighet och produktivitet 
  • förlänger brukbarhetstiden
  • förlänger garantiperioden
  • minskar underhållsbehoven 
  • förbättrar energieffektiviteten 
  • minskar miljöpåverkan

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo