Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Materialhantering

Flytta mer för mindre

Transportörer
Kranar i en hamn
Människor på väg ner i en rulltrappa
Inom materialhanteringsbranschen gäller det att flytta stora mängder varor effektivt och med lönsamhet. Det handlar också om att förflytta människor i urbana miljöer. För att både tillverkare och användare ska lyckas med detta erbjuder SKF en mängd olika produkter och tjänster för:
  • Tunga och medeltunga transportörer
  • Kranar
  • Hissar och rulltrappor
Tack vare vår erfarenhet och omfattande kunskap om tillämpningar inom dessa områden kan SKF se till att din materialhanteringsutrustning används så ändamålsenligt och effektivt som möjligt. SKFs lösningar omfattar allt från lager, tätningar och smörjsystem till tjänster för anläggningsoptimering. Alla våra produkter och lösningar har utvecklats för att hjälpa dig att förbättra driftsäkerheten och produktiviteten.

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo