Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Hälso- och sjukvård

Marknad med allt större utmaningar

En åldrande och allt mer överviktig befolkning. Växande kostnader och krympande sjukvårdsbudgetar. Ett skifte från sjukdomsdiagnostik till förebyggande vård. Sjukhus slås samman till stora nätverk.

Med utmaningar som dessa måste ny utrustning möjliggöra snabbare, säkrare och mer tillförlitlig diagnostik och behandling samt förbättrad patient- och användarkomfort. För att kunna tillhandahålla sådana produkter är tillverkarna beroende av leverantörer som kan tillhandahålla komponenter av högsta kvalitet och avancerad teknisk expertis.

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo