Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Metall och stålindustri

Extrema förhållanden, hård konkurrens

Melting of Metal
Få branscher uppvisar samma extrema driftförhållanden som stålverk och annan metallindustri. Extrema temperaturer och hastigheter. Hög och konstant stötbelastning. Slipdamm, aggressiva kemikalier och hög luftfuktighet. Tillsammans sliter dessa faktorer på utrustningen, orsakar oplanerade driftstopp och försvårar ett effektivt underhållsarbete.

Dagens anläggningar måste också hantera en allt hårdare global konkurrens och strängare miljökrav. Slutsats? Att förbättra produktiviteten, lönsamheten och hållbarheten har aldrig varit viktigare.

SKF kan bidra

Med expertkunskaper inom lager och lagerenheter, tätningar, smörjsystem, mekatronik och tjänster erbjuder SKF unika systemlösningar för alla processtadier.

Våra avancerade verktyg och teknik inbegriper SKFs livscykelhantering, en välbeprövad metod som minskar de totala ägandekostnaderna för maskiner i varje del av processen – från specifikation och konstruktion till drift och underhåll. SKFs lösningar kan hjälpa anläggningar att:
  • Öka produktionen
  • Minska oplanerade driftstopp
  • Minska driftkostnaderna
  • Förbättra produktkvaliteten
  • Minska underhållsbehoven
  • Minska miljöpåverkan
  • Förbättra arbetsmiljön
  • Uppgradera utrustningen

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo