Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Gruvdrift, mineralbearbetning och cement

Tuffa drifts- och marknadsförhållanden

Stora belastningar. Nötande damm och smuts. Extrema temperaturer och så vidare. Dessa förhållanden gör det svårt och till och med farligt för gruvor och cementanläggningar att hålla maskinparken i gott skick. Arbetsskador och oplanerade driftstopp är en ständigt överhängande risk.

Dessutom tvingar höga kostnader och tuff lagstiftning fram en minskad energiförbrukning, trots att den globala efterfrågan på malm, cement och kol ökar.

SKF kan bidra

Våra avancerade produkter och tjänster ingår i SKFs livscykelhantering, en välbeprövad metod som minskar de totala ägandekostnaderna för maskiner i varje del av processen – från specifikation och konstruktion till drift och underhåll. SKFs lösningar hjälper gruv- och mineralbearbetningsföretag att:
  • Öka produktiviteten och lönsamheten
  • Förbättra arbetsmiljön
  • Minska miljöpåverkan
  • Minska energiförbrukningen
  • Minska oplanerade driftstopp

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo