Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Havsenergi

Avgörande med konkurrenskraft

Havsenergi
För att havsenergi ska bli genomförbar på lång sikt, är det en absolut förutsättning att energikostnaderna sänks till en nivå som kan konkurrera med vindkraft till havs och andra traditionella metoder för kraftproduktion.

Möt utmaningarna med havsenergi tillsammans med SKF

SKF har flera decenniers erfarenhet av att arbeta med såväl vind-, marin- och vattenkraftindustri som med olja- och gasindustri offshore över hela världen. SKF använder nu sin tekniska kunskap och innovationkompetens från dessa samverkande branscher för att ta sig an utmaningarna med havsenergi.
Vårt team för havsenergi med säte i Skottland arbetar tillsammans med prototyputvecklare och komponentleverantörer och hjälper dem att redan i ett tidigt skede konstruera för driftsäkerhet. Våra insatser bidrar till att de uppfyller målen för tillgänglighet och tillverkning i framtiden.
Vi hjälper också till med optimering av underhållsstrategin och att man tänker på underhållsmässigheten, med vetskap om att utrustning för havsenergi ska användas i tuffa och otillgängliga miljöer.

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo