Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Olja och gas

Utmaningar i alla delar av processen

olja och gas
Den globala efterfrågan på olja och gas väntas öka med 30% under de kommande 20 åren. Utmaningen är att hitta nya råvarukällor och effektivisera produktionen och hanteringen, trots tuffa marknads- och arbetsförhållanden och allt hårdare lagstiftning.

SKF kan bidra

Oavsett om du fokuserar på utvinning och produktion, transport och förvaring eller bearbetning och raffinering, har SKF verktygen och tekniken som gör dig konkurrenskraftig på marknaden.

Genom att kombinera våra kunskaper om lager, tätningar, smörjsystem och tjänster med över 25 års erfarenhet från denna bransch, har SKF utvecklat en rad lösningar som hjälper dig att: 
  • Öka produktionen
  • Minska underhållet
  • Förlänga lagrens brukbarhetstid
  • Minska energiförbrukningen 
  • Sänka kostnaderna

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo