Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Traditionell energi

Bättre processeffektivitet och driftsäkerhet

Dessa två parametrar är av avgörande betydelse för dagens kraftverk. För att lyckas, letar kol- och kombikraftverk efter sätt att optimera effekten trots stigande bränsle- och underhållskostnader, minskade personalresurser och hårdare krav.

Äldre anläggningar begränsas av åldrande utrustning och brist på erfarna medarbetare. Nyare anläggningar behöver teknik för informationsspridning som minimerar personalbehoven utan att riskerna höjs för produktionsutrustning eller personal.

SKF kan bidra

SKF har mer än 100 års erfarenhet av roterande maskiner och har förbättrat prestanda och driftsäkerheten i kraftverk i långt mer än två decennier. Idag erbjuder vi en rad lösningar som kan hjälpa anläggningar att:
  • Öka produktionen
  • Optimera underhåll
  • Förlänga brukbarhetstiden
  • Förbättra säkerheten
  • Minska driftkostnaderna

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo