Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Massa och papper

Att tillgodose kraven på en tuff marknad

Rådande marknadskrafter och allt hårdare reglering har gjort det svårare än någonsin för massa- och papperstillverkare samt förädlingsföretag att förbli lönsamma.

Konkurrensen är hård och blir allt mer global.

Kostnaderna för energi och råmaterial är höga och ökar ständigt, liksom kostnaderna till följd av ny arbetsmiljö- och miljölagstiftning.

Massa- och pappersbruken tvingas mer än någonsin fokusera på processeffektivitet, maskinernas driftsäkerhet och alla andra faktorer – från utbildning till informationsteknik – som påverkar en anläggnings produktivitet och lönsamhet.

Öka produktivitet och lönsamhet med lösningar från SKF

Genom att kombinera vårt kunnande inom lager, tätningar, smörjsystem, mekatronik och tjänster med över 100 års erfarenhet från massa- och pappersindustrin kan vi erbjuda dagens tillverkare en mängd olika lösningar som förbättrar produktiviteten och minskar underhållsbehoven.

SKFs lösningar, som omfattar allt från speciallager och specialtätningar till beprövad teknik för tillståndsövervakning, underhållsverktyg, expertrådgivning och samlade driftsäkerhetstjänster, kan bidra till:
  • Ökad produktion
  • Minskade driftstopp
  • Minskade underhållskostnader
  • Minskad användning av energi och förbrukningsmaterial
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Uppgraderad eller optimerad utrustning
  • Minskade investeringar

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.

SKFs lösningar för mjukpappersmaskiner

SKF logo