Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Järnväg

Partnerskap som täcker in hela livscykeln

Som livscykelpartner mobiliserar SKF hela sin expertis och tekniska kompetens för att hjälpa kunder inom järnvägssektorn att hantera sina ekonomiska och miljörelaterade utmaningar:
  • Innovation för lönsam och hållbar tillväxt
  • Utveckling och implementering
  • Anläggningsoptimering och rekonditionering
  • Lokal närvaro
Specifikation
Som marknadsledare och teknisk trendsättare arbetar SKF för att tillgodose järnvägsindustrins särskilda krav och erbjuda anpassade lösningar och produkter.
Konstruktion och utveckling
Tack vare våra kunskapsplattformar och vår beprövade praktiska erfarenhet kan vi göra exakta kundanalyser och erbjuda framtidsorienterade lösningar utifrån ekonomiska och miljömässiga kravspecifikationer.
Partnerskapet mellan SKF och våra kunder är en nära och mycket lojal relation som bygger på gemensamma värderingar: säkerhet, kvalitet, lönsamhet och energibesparing.
Tillverkning och testning
SKF har erfarna medarbetare och extremt höga tillverkningsstandarder som kombineras med noggrann kvalitetskontroll och teknik för kvalitetssäkring.
Långvarig driftsäkerhet kräver omfattande prestanda- och hållbarhetstestning, både i moderna testanordningar och på fältet, i enlighet med tillämpliga standarder.
Installation och driftsättning
SKF erbjuder heltäckande installationsservice – från godkännande till montering på plats, inklusive bruksanvisningar, dokumentation och individuell utbildning.
Våra högutbildade lokala sälj- och serviceteam tillhandahåller såväl specialiserade inbyggnadskunskaper som personlig support till våra järnvägskunder, på det lokala språket och i enlighet med kundernas specifika krav.
Tack vare våra starka lokala resurser – 15 000 återförsäljare i mer än 130 länder – kan vi erbjuda optimal kundservice till järnvägsföretag världen över. Logistik och service när de är som bäst!
Drift och övervakning
SKFs kunskaper om roterande maskiner saknar motstycke i världen. Genom ett tätt samarbete med våra kunder har vi fått en unik och ingående förståelse för alla större industriers specifika processer och utmaningar.
Därmed står SKF i en klass för sig som leverantör av kompletta lösningar som maximerar produktiviteten för maskiner och anläggningar. Begynnande skador kan upptäckas och mekaniska defekter förhindras vilket minskar livscykelkostnaderna.
Med hjälp av system för tillståndsövervakning och sofistikerade algoritmer för databearbetning kan begynnande skador upptäckas i god tid och reparationer utföras innan ett allvarligt mekaniskt fel uppstår.
Underhåll och reparation
SKFs underhålls- och reparationstjänster förlänger produkternas livslängd, minskar det oplanerade underhållet och ökar drifttiden. SKF erbjuder kundanpassad underhållsstrategi.
SKF återställer lagren till originalskick med hjälp av toppmodern teknik, strikta riktlinjer för återanvändning, avancerade rekonditioneringssystem och utförlig kvalitetskontroll.
Så gott som nytt: maximal produktivitet, lägre livscykelkostnader, prestanda och driftsäkerhet som nya produkter, minskad miljöpåverkan. SKF använder material, metoder och maskiner av samma höga kvalitet vid rekonditionering som vid originaltillverkning av lager.

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo