Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Lastvagnar, släpvagnar och bussar

Vill du förbättra tillförlitlighet, hållbarhet och lönsamhet? SKF hjullagerenheter håller i mer än 100 000 mil!

Med allt högre kostnader för bränsle, vägavgifter, chaufförer och kvalificerade mekaniker vet åkerierna att de måste effektivisera varje del av sin verksamhet för att upprätthålla lönsamheten. Behovet av att öka fordonens tillgänglighet och minska de totala driftkostnaderna medför både utmaningar och möjligheter för tillverkare av lastbilar, släp och bussar. Genom att hjälpa ägare och operatörer att hantera de kritiska problemen – tillgänglighet, effektivitet och säkerhet – kan tillverkarna bli marknadsledande och vinna kundernas lojalitet, vilket lönar sig i det långa loppet. Av naturliga skäl gynnar transportföretagen tillverkare som hjälper dem att hålla tajta tidsscheman, minska underhållskostnaderna och förhindra oplanerade avbrott som resulterar i utebliven vinst och, ibland, förlorade kunder. Förmågan att utnyttja sina teknikpartners resurser kommer att bli allt viktigare allteftersom tillverkare och underleverantörer ställs inför de stora utmaningarna på denna konkurrensutsatta marknad.

SKF kan bidra

Efter flera decenniers nära samarbete med ledande lastbils- och släpvagnstillverkare och deras underleverantörer förstår SKF vilka parametrar som styr branschens utveckling. Vår erfarenhet av att anlita en globalt verksam fordonspark, dvs. ryggraden i SKF Logistics Services, ger oss ytterligare kunskaper på området. Ända sedan lastbilsindustrins födelse har SKFs lager satt standarden för motorers, växellådors, drivlinors och hjulsystems prestanda. Vi har varit först med många branschinnovationer – bland annat hjullagerenheter för lastbilar och avancerade tätningssystem – som har omdefinierat komponenternas förväntade brukbarhetstid. SKF tillämpar ett heltäckande systemperspektiv i sitt konstruktionsarbete vilket säkerställer att våra kunder ständigt ligger i framkant när det gäller utveckling och teknik.

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo