Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Vindenergi

Öka turbinernas prestanda och lönsamhet

Vindpark
SKF konstruerar och utvecklar lager, tätningar, system för tillståndsövervakning och smörjsystem som möjliggör en mer kostnadseffektiv vindkraftsproduktion.

I samarbete med tillverkare och vindparksoperatörer utvecklar SKFs tekniker speciallösningar som optimerar driftsäkerheten och prestandan för nya och befintliga vindturbiner.

Fördelar med SKFs lösningar

SKFs kundanpassade vindturbinlösningar kan hjälpa både turbintillverkare och vindparkägare att:
  • Öka energiproduktionen
  • Öka turbinernas prestanda och tillförlitlighet
  • Minska drifts- och underhållskostnaderna
  • Minska smörjmedelsförbrukningen
  • Minimera miljöpåverkan
  • Minska energiförlusterna
  • Minska antalet garantianspråk
  • Minska utvecklingstiden
  • Kundanpassa lösningar
  • Tillverka globalt

Varje tillämpning har sina egna krav

Klicka här om du söker information om lösningar som tillgodoser kraven för just din tillämpning. Informationen finns för närvarande bara på engelska.
SKF logo