20 års påfrestning på bara några veckor

Ett vindkraftverk har vindturbinlager med en ytterdiameter på upp till sex meter. I sitt utsatta och blåsiga läge måste dessa stora lager klara stora påfrestningar. För att vindkraftverket ska vara lönsamt är det nödvändigt att lagren fungerar felfritt i minst 20 år. För att säkerställa det har vi investerat i världens kraftfullaste testcenter för stora lager.

Visst har vi både programvara och simuleringsprogram som kan reproducera vad som händer inuti stora lager. Men verklig drift visar att vissa stora lager, trots noggranna beräkningar, ofta skadas eller havererar i förtid. Det räcker helt enkelt inte med tester i en virtuell miljö för att avslöja grundorsakerna till haverierna. I testcentret kan två enorma testriggar driva stora lager till deras bristningsgräns. Och med stor realism reproducera 20 års drift med alla tänkbara belastningar, på bara några veckor.