Arbetsrotation är en viktig del av din karriärutveckling

SKF är ett företag för dig som gillar förändring och utveckling. Därför är arbetsrotation en naturlig del av vår vardag. För precis som våra produkter måste vi vara i ständig rörelse för att vara konkurrenskraftiga. Arbetsrotation är viktigt, både för din egen karriärutveckling och för att vi på SKF ska kunna bredda vår kunskapsbas. Och det gör att du får arbeta både över funktionella och kulturella gränser. Se filmen så får du några konkreta exempel på hur arbetsrotation fungerar.