Smart industri förhindrar haverier

Ett stopp i produktionen på ett massabruk är dyrt. Mycket dyrt. Därför gäller det att upptäcka avvikelser i maskinerna i tid, så du kan arbeta proaktivt med ditt underhållsarbete. På Stora Ensos massabruk i Skutskär finns cirka 4 500 motorer. Sedan de övergick till online-mätning har bruket ökat driftsäkerheten och inte haft ett enda haveri. Det är ett exempel på vad en mer digital industri kan åstadkomma.

Varje lager genererar avgörande information om hur din maskin mår. Tidigare mätte Stora Enso sina maskiner manuellt för att hålla koll på tillståndet, vilket gjorde det svårt att planera i förväg. Ofta upptäckte man ett fel precis innan haveri. Med online-mätning har man fått bättre koll på maskinernas tillstånd och därmed bättre förutsättningar att planera vilka åtgärder som måste göras.