Förr körde man maskinerna tills de gick sönder

Lars Lindau, eller Lillen, som alla kallar honom, började på SKF den 8 augusti 1982. Han har verkligen upplevt hur underhållet har utvecklats genom åren. Och hur digitaliseringen skapar nya möjligheter. Idag arbetar han med tillståndskontroll/condition monitoring, vilket bland annat innebär mätningar och analyser av maskinernas status hos våra kunder.

– När jag började på SKF så hade man en helt annan syn på underhåll. Man körde tills maskinerna gick sönder och vi hade svårt att hinna reparera i samma takt som sakerna gick sönder, trots ett stort antal reparatörer, berättar Lillen.

Men i slutet på 1980-talet började saker och ting att förändras.

– Då insåg man att underhållet måste göras mer effektivt och man började gå från haveribaserat underhåll till kalenderbaserat underhåll, dvs att man gör två stora stopp per år. Nu blev datorn (PC) också mer vanlig ute på verkstadsgolvet, vilket möjliggjorde mer komplicerade analyser.

Den största fördelen med hans jobb är att man aldrig blir fullärd.

– Jag får hela tiden nya utmaningar och det är därför jag har blivit kvar på SKF så länge. Vi jobbar ständigt mot ett mer förbättrande och förebyggande underhåll och förfinar övervakningssystemen. Det händer så otroligt mycket. Det blir mer och mer trådlöst och det utvecklas hela tiden mer avancerade hjälpmedel för dataanalyser som ger ett bättre beslutsunderlag, avslutar Lillen.

Tillståndsövervakning eller tillståndskontroll handlar om att göra rätt insatser innan det sker ett kostsamt maskinhaveri och att på ett smartare sätt planera sina driftstopp. SKF har både hård- och mjukvara för att enkelt komma igång med ett mer digitalt underhållsarbete. Nedan finner du några exempel.