Idag är de akuta stoppen i princip noll

Tobias Nielsen jobbar som underhållsingenjör på SKF. Han har hjälpt Renova att förbättra underhållet sedan 2005. Då hade Renova problem med akuta stopp på sina fläktar och tappade cirka 1000 timmar per år i produktionen på grund av akuta underhållsåtgärder.

– Vi började med att övervaka deras fläktar. Vi mätte vibrationer och kollade temperaturerna och fick på så sätt en bra historik. Och när vi fått kontroll på fläktarna så kunde vi börja bygga bort de problem som var återkommande, berättar Tobias.

Sedan dess har Tobias och hans kollegor på SKF arbetat kontinuerligt med ständiga förbättringar. Det har resulterat i att de akuta stoppen på Renova idag är i princip noll.

– Det bästa med jobbet är att Renova har visat ett stort förtroende för oss. Vi har haft friheten och möjligheten att komma med förslag på hur vi kan förbättra deras maskiner. Det är stimulerande att jobba med kunder som är öppna att prova nya lösningar, avslutar Tobias.