Industri 4.0 – vad är rätt eller fel?

Alla pratar om Industri 4.0 och dess möjligheter. Men vad stämmer och vad stämmer inte? Här kan du se några vanliga frågeställningar. Testa själv och se hur många rätt du får. Som grund för svaren på dessa frågor har vi bland annat rapporten ”Hur långt har svensk industri kommit inom Industri 4.0?”.

1. Många investeringar skjuts upp när det gäller nya digitaliseringslösningar.

2. Kompetens är det största hindret för att komma igång med digitaliseringsprojekt.

3. I Sverige är Industri 4.0 så etablerat att de flesta industrier arbetar med digitaliseringen i stor utsträckning

4. Det krävs stora investeringar och en helt ny maskinpark för att komma igång med Industri 4.0.

5. Majoriteten inom svensk industri är fortfarande osäkra på vad begreppet Industri 4.0 innebär.