Skillnaden mellan de som lyckas bäst och sämst med sitt underhållsarbete

Vad gör de företag som lyckas bäst med sitt underhållsarbete? För att få reda på det har vi analyserat över 1600 företag världen över och inte mindre än 350 av dem verkar inom pappers- och massaindustrin.

I kapitalintensiva processindustrier som gruvor, stålverk och pappers- och massaindustri innebär en störning i produktionen nästan alltid ett hack i lönsamhetskurvan och är något som måste åtgärdas snabbt.

Analysen visar att de som lyckas bäst har en underhållsstrategi för mer än 80% av maskinparken

Vad är då skillnaderna mellan de företag som presterar allra bäst med sitt underhåll jämfört med de som lyckas sämre? Analysen visar att de som presterar bäst verkar lägga mer vikt vid strategiarbetet. De har tagit fram en underhållsstrategi för mer än 80% av maskinparken och tar också avbrott i produktionen på större allvar.

Det är också tydligt att de framgångsrika organisationerna i större grad lyckas involvera maskinoperatörerna i daglig tillsyn och ronderingar.

Topp 3% i analysen har en teknisk tillgänglighet (dvs att maskinerna går att köra som planerat) på över 95 %