Vad är kostnaderna för underhåll inom svensk industri?

Svensk industri investerar runt 55 miljarder varje år i underhåll. Men den stora kostnaden för industrin handlar om underhållsbristkostnader, dvs uteblivet underhåll. 

– Enligt en undersökning från Chalmers tekniska högskola står underhållsbristkostnaden för 6 % av den totala omsättningen inom svensk industri. I rena pengar handlar det om 177 miljarder kronor varje år berättar Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll.

Enligt Torsten Ekström måste vi öka förståelsen för nyttan av underhållet.

– Svensk industri förlorar hundratals miljarder på uteblivet underhåll. Det handlar inte bara om att öka investeringstakten. Det handlar också om kompetens och att göra rätt saker, på rätt utrustning, vid rätt tidpunkt och få underhållet högre upp på agendan. Då kommer vi att få en betydligt högre driftsäkerhet i svensk industri.