Vilken betydelse har effektiva lager i vårt samhälle?

Victoria van Camp är teknikchef på SKF. Hon har en lång karriär inom svensk industri. Se filmen där hon delar med sig av sina erfarenheter och insikter. Hon berättar bland annat om vilken betydelse lager har för vårt samhälle och hur framtidens lager blir ännu bättre. Du får också veta mer om vilka kompetenser som krävs för att svensk industri ska fortsätta vara konkurrenskraftig.

Det sitter ett lager i nästan allting. I bilar, i gruvkrossar, i flygplan och i tvättmaskiner. De behövs för att samhället ska fungera. De har också en stor påverkan på vårt samhälle när det gäller att minska energiförbrukningen.

– Tänk på ett transportband i en gruva. Det kan vara runt 3 kilometer långt och i ett sådant sitter det runt 70 000 lager. Tänk om man kan sänka friktionen med 1 % på varje lager. Det sparar mycket energi, berättar Victoria.

Framtidens lager innebär bland annat att du kan planera ditt underhåll betydligt smartare med sensorer.

– Redan idag jobbar vi till exempel med trådlösa sensorer för lager för järnväg. Då vet du exakt hur varje lager i en hel järnväg mår och kan därmed planera när tåget behöver åka in på service. Du behöver med andra ord aldrig ha ett tåg som står på verkstaden i onödan, säger Victoria.

I takt med digitaliseringen krävs nya kompetenser inom industrin.

– Den kompetens vi saknar mest idag handlar om statistik och förmågan att analysera stora mängder data, säger Victoria.

Det finns många olika yrken inom svensk industri, och inte minst hos oss på SKF. Vill du vara med och skapa framtidens system för förebyggande underhåll? Vill du bidra till att maskiner är mer effektiva och drar mindre energi?