Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Kundtidningen Evolution


Evolution är ett affärs- och teknikmagasin som har givits ut av SKF sedan 1994. Evolution når över 500 000 läsare i 80 länder.

Den tryckta versionen publiceras fyra gånger per år i tolv upplagor – amerikansk och brittisk engelska, franska, italienska, kinesiska, polska, ryska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Den digitala versionen av Evolution publiceras i åtta upplagor – amerikansk och brittisk engelska, franska, italienska, ryska, spanska, svenska och tyska.

För portabel läsning finns en brittisk-engelsk version för iPad för gratis nedladdning från App Store.
SKF logo