Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Göran Johansson - en stor profil har gått ur tiden

Vi har idag nåtts av beskedet att Göran Johansson har gått bort.  Göran var en stark profil inom SKF, både som ordförande för IF Metalls verkstadsklubb och arbetstagarnas representant i koncernens styrelse i över 30 år. Även om Göran var tjänstledig för politiskt uppdrag, var han anställd på SKF ända fram till sin pension.  Göran betydde mycket, inte bara för Göteborg utan även för oss på SKF, då han alltid arbetade för sina medlemmars och koncernens bästa.

Våra tankar är med Görans familj.
SKF logo