Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs fotbollsturnering Meet the World 2013 har startat

2013 februari 21, 15:02 CET


SKF har startat 2013 års Meet the World-fotbollsturnering för ungdomar som man anordnat sedan 2007. För andra året i rad, anordnar SKF dessutom en fotbollsturnering i Frankrike där det vinnande lager kommer att delta i Kim Källström Trophy fotbollsturnering som Gothia Cup anordnar i samarbete med Special Olympics Europe.
 
"En hållbar framtid bygger på kunskap, förståelse och respekt. Det börjar med ungdomarna - deras drömmar, idéer och förhoppningar. Vi vill öppna upp sinnen, stimulera till samtal och skapa möjligheter som annars bara skulle ha varit en dröm. SKFs Meet the World-turneringar ger oss en chans att lokalt inverka positivt och att göra SKF lite mer känt för allmänheten", säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.
SKFs Meet the World fotbollsturneringar hålls varje år i 15 till 25 länder där SKF finns representerat. Syftet är att skapa globala mötesplatser för ungdomar, oavsett kön, social bakgrund, ålder, kultur eller religion. Turneringarna äger rum mellan januari och juni och de vinnande lagen från varje land får delta i Gothia Cup, världens största och mest internationella fotbollsturnering för ungdomar som hålls i juli i Göteborg.

SKF och hållbarhet

SKF Care är en ledstjärna för SKF. Den har fyra dimensioner: Affärsomsorg - säkerställer att vi har ett starkt finansiellt resultat och ger rätt avkastning till våra aktieägare; Miljöomsorg - minskar våra egna och våra kunders negativa påverkan på miljön; Medarbetaromsorg - tryggar en säker arbetsmiljö och främjar hälsa och utbildning för våra anställda; och Samhällsomsorg - vi tar en aktiv roll i de samhällen där vi bedriver verksamhet.


Göteborg, 21 februari 2013
Aktiebolaget SKF
     (publ)


För ytterligare information, kontakta:
Media Hotline: +46 31 337 2400
PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations
tel: +46 31-337 3880, mobile: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com
INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com
Mer information om SKF Meet the World och Gothia Cup finns på:
Gothia Cup: www.gothiacup.se

Facebook: www.facebook.com/SKFGroup
Flickr: www.flickr.com/photos/meettheworld

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com.
® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
TM BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.
 

SKF logo