Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs lagerfabrik i Ahmedabad i India tilldelad LEED- guldcertifiering

2013 mars 27, 13:00 CET

SKFs nybyggda lagerfabrik i Ahmedabad i Indien har blivit tilldelad den eftertraktade LEED-guldcertifieringen (Leadership in Energy and Environmental Design) av India Green Building Council. Därmed blir Ahmedabad-fabriken den första lagerfabriken i Indien och den tredje SKF-fabriken i hela världen att bli certifierad enligt LEED.

“SKF fattade beslutet för några år sedan att alla våra nya anläggningar ska byggas enligt LEED-standard”, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. “Jag är mycket nöjd att fabriken i Ahmedabad har uppnått guldstatus vilken säkerställer att vi uppnår miljöprestanda av världsklass och därmed minimerar lokal och global miljöpåverkan så mycket som möjligt. Detta är ett viktigt steg för oss för att uppnå de tuffa klimatmålen som vi lanserade förra året. Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön genom hela värdekedjan – från råmaterialen vi väljer till hur vi bedriver vår verksamhet för att utveckla kundlösningar, som till exempel de som ingår i portföljen SKF BeyondZero.”
 
"Det är viktigt med tillväxt som inte äventyrar framtida hållbarhet. SKF India är engagerad i hållbar tillväxt och det återspeglas i allt vi gör. Certifieringen av Ahmedabad-fabriken är ett viktigt steg för ökad hållbarhet för SKF i Indien”, säger Shishir Joshipura, vd och landschef för SKF i Indien. 
Faktorer som möjliggjort att fabriken uppnått LEED guldcertifiering:
Fabriken har 23% bättre energieffektivitet jämfört med normala byggnadsstandarder.
Minskad vattenförbrukning med 30% jämfört med normala byggnadsstandarder.
Utmärkt luftkvalitet inomhus.
Sammanlagd sänkt lokal och global miljöpåverkan.

Aktiebolaget SKF
(publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo