Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF halvårsrapport 2013

2013 juli 16, 08:00 CEST

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
”SKF levererade ett bra resultat och ett starkt kassaflöde. Efterfrågan var något bättre under kvartalet än vad vi förväntade oss i april och detta i kombination med de åtgärder vi vidtar för att minska våra kostnader gjorde det möjligt för oss att fortsätta leverera en sekventiellt förbättrad rörelsemarginal. Vi har fortsatt fokus på kostnadsreduceringar och ytterligare åtgärder vidtogs under kvartalet.
Lönsamheten inom fordonsverksamheten utvecklas åt rätt håll, både till följd av kraftfulla
insatser och en ökad efterfrågan, särskilt inom verksamheten för lastbilar och fordonsefter-marknaden. Vi är fortsatt framgångsrika när det gäller att få nya affärer, speciellt med nya produkter som bidrar till att minska vikt och friktion och därmed bränsleförbrukningen. Vi ser ingen större förbättring av efterfrågan inom industrimarknaderna runtom i världen. Trots detta har vi fått en rad viktiga order speciellt från flygindustrin och servicemarknaden. Som väntat påverkas vår mix negativt till följd av den starka fordonsmarknaden och den svagare industrimarknaden.
Samtidigt som det makroekonomiska läget fortsätter att vara osäkert, förväntas efterfrågan
ligga kvar på samma nivå under tredje kvartalet, vilket betyder något högre jämfört med samma kvartal föregående år. Vi ökade tillverkningen under andra kvartalet och kommer att ligga kvar på samma nivå under tredje kvartalet.”


Nyckeltal

Kvartal 2 2013

Kvartal 2 2012

År till dato 2013

År till dato 2012

Försäljning, Mkr

16 392

17 174

31 544

34 105

Rörelseresultat, Mkr

1 837

2 049

3 317

4 185

Rörelsemarginal, %

11,2

11,9

10,5

12,3

Rörelsemarginal exklusive engångskostnader, %

12,4

12,7

11,9

12,7

Resultat före skatt, Mkr

1 627

1 774

2 864

3 730

Nettoresultat, Mkr

1 104

1 244

1 922

2 570

Resultat per aktie, kr

2,36

2,63

4,10

5,44


Rörelseresultatet påverkades av engångskostnader under andra kvartalet med cirka 190 Mkr (140), och under första halvåret med cirka 440 Mkr (140).

Försäljningsförändring år-över-år,
i kronor, hänför sig till:

 

Volym

Pris/
mix

 

Struktur

Valuta-
effekt

 

Totalt

Kvartal 2 2013

-1,6%

-0,6%

2,6%

-5,0%

-4,6%

Halvår 2013

-5,1%

0,0%

2,0%

-4,4%

-7,5%Försäljningen under andra kvartalet i lokal valuta exklusive struktur minskade med 4%
i Europa och Asien, den var relativt oförändrad i Nordamerika och minskade med 3%
i Mellanöstern och Afrika. I Latinamerika ökade den med 14%.
Tillverkningsnivån under andra kvartalet var relativt oförändrad jämfört med föregående år.

Försäljningen under första halvåret i lokal valuta exklusive struktur minskade med 7%
i Europa, med 6% i Nordamerika, med 5% i Asien och med 4% i Mellanöstern och Afrika.
I Latinamerika ökade den med 11%.
Tillverkningsnivån under första halvåret var något lägre jämfört med föregående år.

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2013

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2012
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något högre för koncernen, i Asien och Nordamerika samt för alla affärsområden. Den förväntas bli relativt oförändrad i Europa och högre i Latinamerika.

Efterfrågan jämfört med andra kvartalet 2013
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli relativt oförändrad för koncernen, i Europa, Asien och Nordamerika samt för alla affärsområden. Den förväntas bli något högre i Latinamerika.

Tillverkning
Tillverkningen kommer att vara något högre år över år och relativt oförändrad jämfört med andra kvartalet.


Göteborg den 16 juli 2013

Aktiebolaget SKF
(publ)

För ytterligare information:
Press Relations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com

En telefonkonferens kommer att hållas den 16 juli 2013 kl. 09.30:
Tel. 08-5063 0779

All information angående SKFs halvårsrapport 2013 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2013 cirka kl.08.00.
SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Presspaket (7.3 KB)

SKF logo