Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Bokslutskommuniké: Inbjudan till möte och telefonkonferens den 28 januari 2014

2014 januari 14, 13:00 CET

Göteborg, Sverige 14 januari 2014: SKF-koncernens resultat för helåret 2013 publiceras den 28 januari. Analytiker, investerare och journalister är välkomna att delta i möte och telefonkonferens. SKF kommer att representeras av Tom Johnstone, vd och koncernchef; Henrik Lange, Executive Vice President och CFO; Ingalill Östman, Senior Vice President, Group Communications; Marita Björk, Head of Investor Relations.

Datum, tid och plats:
Mötet och telefonkonferensen börjar 14.00 (CET), 13.00 (UK), 08.00 (US Eastern Standard Time) och hålls på Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm (konferensrum Maritim).

Observera att SKF-koncernens resultat för helåret 2013 publiceras cirka 13.00 (CET). All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på adressen: http://investors.skf.com/quarterlyreporting
Det är också möjligt att lyssna på telefonkonferensen på samma webbplats eller använda QR-koden.


Media: För att i förväg boka intervju med Tom Johnstone efter mötet och telefonkonferensen, kontakta Jenny Roos, e-post: jenny.roos@skf.com,
tel. +46 31 337 22 62 eller Rebecca Janzon, e-post: rebecca.janzon@skf.com,
tel. +46 31 337 3880.

För att delta i telefonkonferensen, ring Genesys Conferencing tio minuter innan konferensen startar:
SE: +46 (0)8 505 564 74
UK: +44 (0)203 364 5374
US: +1 855 753 2230

Aktiebolaget SKF
      (publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo