Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF levererar online övervakningssystem till SCA Munksund

2014 mars 11, 12:21 CET

Göteborg, 2014-03-11:SKF har fått en order av SCA för leverans av SKF IMx online övervakningssystem till pappersmaskinen vid Munksunds bruk utanför Piteå. SKF levererar och installerar hela systemet, utbildar personal med årliga uppföljningsträffar och uppdaterar mjukvaran kontinuerligt. Det stationära systemet omfattar 800 givarpositioner och installationen kommer att ske under året.

Tillståndsövervakningssystemet är ett stöd för fabriksledningen att minska risken för driftstopp. Dessutom skapar det bättre förutsättningar att i tid beställa reservdelar, fördela personalresurser och planera andra reparationer under driftstopp.

SKF är en global leverantör av produkter, tjänster och utbildning inom området. Dessutom bedriver SKF tillsammans med Luleå Tekniska Universitet forskning med inriktning på avancerad tillståndsövervakning.


Aktiebolaget SKF
   (publ)


För ytterligare information, kontakta:
Gösta Andersson Kommunikation SKF Sverige AB, Tel: 031-337 30 60, mobil: 0705-98 68 99, e-post: gosta.andersson@skf.com


SKF är en ledande global leverantör av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och tjänster som inkluderar teknisk support, underhåll och driftsäkerhetstjänster, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com


® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo