Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF levererar lösningar till e-up!, Volkswagens första helelektriska bil

2014 april 09, 13:00 CET


Göteborg, 10 april 2014: SKF förser Volkswagen med energieffektiva lager till den elektriska drivlinan i deras första helelektriska fordon, e-up!.

SKF tillhandahåller skräddarsydda koniska rullager och eDrive-kullager till bilens elmotor och växellåda. e-up! lanserades hösten 2013. Lösningarna hjälper till att minska friktionen och bullret i den elektriska drivlinan vilket innebär att bilens körsträcka förlängs.

Tryggve Sthen, chef för SKF Automotive: ”SKF är mycket glada över att kunna bidra till Volkswagen e-up!. SKFs eDrive-kullager ingår i vår BeyondZero-portfölj och är en av våra energieffektiva lösningar för hybridbilar och helelektriska bilar.  Under årens lopp har vårt samarbete med Volkswagen utvecklats, och båda företagen tar steg framåt på hållbarhetsområdet för att minska utsläppen av växthusgaser på global nivå. Vi är mycket stolta över vårt samarbete med Volkswagen.”

Sedan lanseringen av Volkswagens första eldrivna bilar har SKF fortsatt att arbeta nära Volkswagen för att hjälpa dem i utvecklingen av nästa generations elbilar.

SKFs BeyondZero-portfölj inbegriper produkter och lösningar som ger våra kunder betydande miljöfördelar genom att de bidrar till att bevara balansen i atmosfären, främjar en effektiv och ansvarsfull användning av landresurser och/eller motverkar utsläpp till vatten. Lösningarna förbättrar även effektiviteten i inbyggnaden vilket medför positiva effekter för konsumenterna, t.ex. bränslebesparingar.

Aktiebolaget SKF
  (publ)


För ytterligare information:

Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo