Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF tillhandahåller Vendor Managed Inventory till sitt globala återförsäljarnätverk

2014 maj 15, 09:00 CEST

Högre servicenivåer, snabbare leveranser och högre kvalitet på lagerhantering


 
Göteborg, 15 maj 2014: SKF erbjuder ett Vendor Managed Inventory (VMI) system från Datalliance till sina återförsäljare världen över. Systemet är konstruerat för automatiskt underhåll av återförsäljarnas lagernivåer.

Utrullningen av VMI systemet är en del av SKF’s globala Distributor Interconnectivity Programme (DIP) som syftar till att erbjuda högre servicenivåer till slutkunder, snabbare affärskommunikation med bättre kvalitet tack vare integrerade IT-system samt förbättrade affärsprognoser.  

Vartan Vartanian, President, SKF Industrial Market Regional Sales and Service: ”Vi har som mål att öka servicenivåerna till kunderna. VMI ger betydande fördelar till alla parter. För SKF betyder det bättre information om lagernivåerna, som gör att vi kan planera tillverkningen och försäljningen mer effektivt för att möta framtida efterfrågan. För slutkunden betyder det att man hela tiden kan hitta rätt SKF produkt på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Och för återförsäljarna ger det ökad försäljning och förbättrad kundlojalitet.”

VMI systemet genererar automatiska inköpsorder och fyller på lagret när lagernivåerna nått miniminivån. Systemet räknar dagligen om data och ger förslag på inköpsorder för att fylla på lagret och ge de högsta servicenivåerna, samt minska återförsäljarnas kostnader för lagerhantering. 

SKF har arbetat med Datalliance under ett antal år och har valt samarbetet med anledning av deras erfarenhet och goda resultat som VMI leverantör. SKF har hittills, med framgång, implementerat VMI hos återförsäljare i Norden och i USA och har nått servicenivåer till slutkunder på 98%, på båda marknaderna. 

Aktiebolaget SKF
 (publ)

För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.


SKF logo