Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF tecknar avtal för leverans av tekniska lösningar till Argos över en treårsperiod

2014 juni 30, 09:00 CET

Cementtillverkare fokuserar på förebyggande underhåll med hjälp av SKFs lösningar


Göteborg, 30 juni, 2014: SKF tillkännager att Argos, en av de största cementtillverkarna i Latinamerika, har valt SKF som leverantör av tekniska produkter och tjänster till deras tillverkning i Colombia under de kommande tre åren. 

”SKF har ett långtgående samarbete med Argos som ger dem möjlighet att maximera nyttjandet av och tillförlitlighet hos produktionsutrustningen och därmed uppnå sina affärsmål, säger Vartan Vartanian, President, SKF Industrial Market, Regional Sales and Service. ”Målet för SKF är att bli en nära rådgivare till Argos när det gäller alla deras produktionsverksamheter. ” 

SKF kommer att leverera tjänster för tillståndsbaserat underhåll, mekaniska tjänster, driftssäkerhetsteknik och tillståndsövervakning. Detta kommer bidra till proaktivt underhåll för att säkerställa tillförlitligheten hos transportband, växellådor och kvarnar på Argos fyra största anläggningar i Colombia.

SKF kommer dessutom att leverera allt från lager, lagerhus och tätningar till utbildningar och inbyggnadskonstruktion till 10 av Argos anläggningar i Colombia. Detta är en utökning av ett befintligt koncernövergripande leveransavtal,  ‘trouble-free operation’, vilket därmed kommer att inkludera tätningar och fler lagertyper än tidigare.

Aktiebolaget SKF
 (publ)

För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF logo