Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF hjälper till att ändra lagerstandarder för bättre maskinintegration

 • Nyhetsartikel

  2014 juli 17, 14:00 CEST

  Göteborg, 17 juli 2014: SKF, global leverantör av nyskapande lagerlösningar, har gett viktiga bidrag till utvecklingen av den reviderade standarden ISO 492, som gör att kunderna kan integrera lagren i sina maskiner på ett bättre sätt.
   
  ISO 492 inkluderar GPS (geometriska produktspecifikationer), vilket gör att toleransen för rullningslager och ISO GPS-systemen kan baseras på samma plattform. Som en global leverantör av nyskapande lagerlösningar har SKF självklart varit ledande i att fastställa övergången till de nya standarderna. Flera av SKFs experter har varit inblandade i översynen av ISO 492, vilket har lett fram till det slutgiltiga utkastet av standarden. 
   
  ”Fördelarna för våra kunder kommer att bli bättre beskrivningar av SKFs produkter ifråga om funktioner”, förklarar Alexander de Vries, chef för SKF Group Product Development. ”ISO 492 kommer att ge användarna mer information om gränssnittet mellan SKFs produkter och övriga delar av deras maskiner så att våra produkter kan integreras bättre. Idag måste du vara expert på lager för att t.ex. förstå att lagerdiametern anges som ett medelvärde, men med den reviderade ISO 492 beskrivs detta mått tydligt med hjälp av ISO GPS gemensamma branschspråk. Den beaktar gränssnittet mellan lagret och andra mekaniska delar ur funktionell synpunkt.”
   
  Arbetet med den nya standarden tog sin början vid ett symposium som hölls i september 2008 i Wien, där specialister på rullningslager, bland dem SKF- och GPS-experter, träffades för att jämka sina system och filosofier.
   
  ”SKF har varit djupt involverade i utvecklingen av de här nya standarderna som kommer att förbättra prestanda och effektivitet för användarna”, tillägger Alexander de Vries. ”ISO 492 kommer att erbjuda mer information om exakt hur ett lager passar in i ett maskinsystem, både vid monteringen av produkterna och under drift.”

  Aktiebolaget SKF
        (publ.)

  För ytterligare information, kontakta:
  Gösta Andersson, SKF Sverige AB, 031-337 30 60; 0705-98 68 99 gosta.andersson@skf.com

  SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (194 KB)

SKF logo