Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF firar 15 år som ett av världens mest hållbara företag

2014 september 15, 12:00 CEST

SKF inkluderas i Dow Jones Sustainability World Index för 15:e året i rad

Göteborg, 15 september 2014: för 15:e året i rad har Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) rankat SKF som ett av världens mest hållbara företag. Företaget har ännu en gång bedömts som bäst i klassen tack vare företagets hantering av såväl miljöredovisning som miljöledningssystem.

“Det är nu femton år sedan vi först inkluderades i DJSI och jag är mycket stolt över att se att våra medarbetares hårda arbete och engagemang för hållbarhetsfrågor uppmärksammas.” säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef.

SKF definierar hållbarhet som SKF Care, vilket omfattar affärsomsorg, miljöomsorg, medarbetaromsorg och samhällsomsorg. SKF BeyondZero är SKFs strategi för att skapa en positiv miljöpåverkan. Den består av två parallella tillvägagångssätt:
• att minska miljöpåverkan från SKFs verksamheter
• att erbjuda innovativ teknik, produkter och lösningar som förbättrar kundernas miljöprestanda.

SKF arbetar för att förbättra det finansiella, miljömässiga och sociala resultat över hela värdekedjan. Ett bra exempel på detta är koncernens klimatstrategi som inkluderar leverantörer, SKFs egen verksamhet, transporter, distribution och kundlösningar. Denna strategi har bekräftats av WWF genom att SKF har blivit antaget till Världsnaturfondens (WWF) program Climate Savers.

Dow Jones hållbarhetsindex lanserades 1999 och är de äldsta och mest prestigefyllda globala normgivande hållbarhetsindexen i världen. SKF ingår även i FTSE4Good Index.

Aktiebolaget SKF
      (publ)För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31 337 6576; +46 725 776 576; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.comSKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo