Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs rapport för första kvartalet publiceras den 17 april 2015

2015 april 08, 08:00 CEST

Göteborg, 8 april 2015: SKF-koncernens rapport för första kvartalet publiceras den 17 april 2015 och investerare, analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens. Telefonkonferensen (på engelska) börjar kl. 09.00.

SKF kommer att representeras av:
Alrik Danielson, President and CEO
Henrik Lange, Executive Vice President and CFO
Kristina Franzen, Director, Group Controlling and Accounting
Marita Björk, Head of Investor Relations
Theo Kjellberg, Press and Media Relations Director

Vänligen ring in senast 10 minuter innan telefonkonferensen börjar på telefonnummer 08-5033 6538. Uppge att du vill delta i SKFs telefonkonferens.

Observera att koncernens helårsrapport kommer att publiceras runt kl. 08.00. All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på adressen: http://investors.skf.com/quarterlyreporting.

Media: För att i förväg boka intervju med Alrik Danielson och Henrik Lange efter telefonkonferensen, kontakta Theo Kjellberg, e-post: theo.kjellberg@skf.com, tel. 031-337 65 76.

Omräknade siffror för SKFs affärsområden för 2013 och 2014
Vilket tidigare informerats om så bedriver SKF sin verksamhet genom tre affärsområden från 1 Januari 2015. Siffrorna för 2013 och 2014 har nu blivit omräknade att överensstämma med den nya strukturen. Den huvudsakliga strukturella förändringen var sammanslagningen av de två tidigare industriella affärsområdena, Strategic Industries och Regional Sales and Service till ett affärsområde, Industrial Market.

Aktiebolaget SKF
(publ)

För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31-337 2400
Press Relations: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik och smörjsystem samt tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Pressmeddelande (PDF) (113 KB)

SKF logo