Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

20 år med CARB – det första toroidrullagret på marknaden

2015 april 10, 12:11 CEST

Göteborg, 10 april 2015: När SKF introducerade CARB toroidrullager på marknaden 1995 var det ett historiskt viktigt genombrott inom lagerteknologin. CARB toroidrullager som utvecklades på SKF i Göteborg, har en unik konstruktion. Det är särskilt utvecklat att fungera i en frigående position tillsammans med ett sfäriskt rullager i ett självinställande axel- och lagersystem. Lagret kombinerar de självinställande egenskaperna, som det sfäriska rullagret har, med möjligheterna till axiell förskjutning vilket är egenskaper som återfinns hos både nål- och cylindriska rullager.

- Innan CARB introducerades var konstruktörer tvungna att kompromissa på ett eller annat sätt i val av lagerarrangemang som klarade både snedställning och samtidigt kompenserade för den termiska utvidgningen i axeln. Lagrets unika egenskaper har i kombination med sfäriska rullningslager inneburit nya möjligheter för konstruktörer att uppgradera befintliga, eller utveckla nya maskiner med kompaktare konstruktion, ökad lagerlivslängd och prestanda i syfte att öka tillgängligheten och brukbarhetstiden för maskinen, säger Sarah Fidler produktansvarig för lager och enheter på den svenska marknaden.

CARB toroidrullager används i t ex pappersmaskiner, industrifläktar, stränggjutningsmaskiner, vindkraftverk (huvudaxeln), transportörer och kvarnar.

CARB toroidrullagrens konstruktion har ytterligare förfinats och förbättrats genom åren och tillverkas enligt SKFs uppgraderade specifikationer för den nya prestandaklassen SKF Explorer. Det är ett ytterligare innovationssteg som kombinerar SKFs rena och homogena högkvalitetsstål med en ny förbättrad patenterad härdprocess. De förbättrade egenskaperna är särskilt värdefulla vid svåra driftsförhållanden där lagret utsätts för föroreningar och bristfällig smörjning.

SKF har varit ledande inom utvecklingen inom lagerteknologin sedan 1907 då företaget introducerade det flerradiga sfäriska kullagret. En uppfinning som var ett industriellt genombrott och som minskade riskerna för driftstopp.

SKF har sedan starten för över 100 år sedan utvecklat avancerade lösningar till kunder som förbättrar produktiviteten och minskar energianvändningen. Idag är SKF en ledande global leverantör av lager, tätningar, smörjsystem, mekatronik och service som omfattar teknisk support, underhålls-och ingenjörstjänster samt utbildning.

CARB toroidrullager introducerades för 20 år sedan i samband med den stora industrimässan i Hannover, Tyskland. Nästa vecka öppnar årets mässa där SKF kommer att introducera nya banbrytande lösningar på marknaden.

Ladda ner presspaket

Release (247 KB)

SKF logo