Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF optimerar produkter som en del av ett nytt program för prestanda i fält

2015 april 16, 10:47 CEST

Göteborg, 16 april 2015: För att uppfylla kundernas behov av förbättrade prestanda för lager i fält, lanserar SKF sitt nya SKF EnCompass Field Performance Programme. Programmet involverar hela SKF och utnyttjar företagets stora erfarenhet av applikationer och kunskap inom tribologi. Det fokuserar på optimering av lagerkonstruktionen och mer ingående analyser av de faktorer som påverkar lagrets nominella livslängd för att man på så sätt ska kunna klara verkliga användningsförhållanden.

Som en del av programmet har SKF optimerat sina sfäriska rullager i utförande SKF Explorer, SKF energieffektiva spårkullager, SKF energieffektiva Y-lager och Y-lagerenheter samt SKF Explorer stål/stål ledlager.

”SKF EnCompass visar verkligen vårt engagemang i att förstå och uppfylla våra kunders behov. De ställs inför unika och utmanande applikationsförhållanden, och med de här optimerade produktlinjerna och beräkningsmetoderna kan vi hjälpa dem att hitta lager som passar driftsförhållandena bättre än någonsin tidigare. Det leder till förbättrad lagerlivslängd och sänkta driftkostnader”, säger Helene Richmond, chef för SKFs produktlinjer.

Tack vare förbättringar som ytfinhet och värmebehandling, kan uppgraderade sfäriska rullager i utförande SKF Explorer ha en brukbarhetstid som är dubbelt så lång som de tidigare branschledande lagren i utförande SKF Explorer, särskilt i förorenade miljöer eller vid bristfällig smörjning. Med en ny konstruktion, som innebär att tätningens friktion minskar med upp till 50 procent, ger nu små tätade sfäriska rullager dessutom sänkta driftstemperaturer med upp till 20 °C, vilket gör att gränsvarvtalen kan fördubblas.

SKF energieffektiva (E2) spårkullager kan ha mer än dubbla brukbarhetstiden och på samma gång minska energianvändningen. Konstruktionsförbättringar minskar friktionsförlusterna i lagret med upp till 30 procent jämfört med lagret i utförande SKF Explorer i samma storlek. SKF erbjuder nu ett utökat sortiment av SKF energieffektiva spårkullager med skyddsplåt och tätning för att täcka inbyggnadskrav inom ett större område.

SKF energieffektiva Y-lager och Y-lagerenheter kännetecknas av en minskning av friktionsmomentet med upp till 50 procent jämfört med ett Y-lager i standardutförande i samma storlek. Vid sidan av de energibesparingar som SKF energieffektiva Y-lager ger, erbjuder SKF nu färdigmonterade SKF E2 Y-lagerenheter som kombinerar SKF E2 Y-lager med SKF lagerhus i kompositmaterial. Eftersom de hjälper till att sänka den totala ägandekostnaden, är dessa lätta, kostnadseffektiva och monteringsfärdiga enheter särskilt väl lämpade för applikationer med höga varvtal och måttliga belastningar och där tillförlitlighet och minimalt underhåll är viktiga parametrar.

SKF Explorer stål/stål ledlager är också en del av programmet SKF EnCompass. De är engångssmorda vid monteringen och tätade för att eliminera behovet av eftersmörjning i applikationer med låga till medelhöga halter av föroreninger, t.ex. för applikationer i tunga arbetsfordon. Detta ger avsevärda besparingar tack vare sänkta underhållskostnader och minskad fettförbrukning. Omfattande tester, både i laboratorier och i fält, har dessutom lett till att det dynamiska bärighetstalet har ökat med 50 procent.

SKF EnCompass är en viktig del i SKFs åtagande att ytterligare förbättra prestanda i fält för kunderna. Inom ramen för programmet kommer fler produkter, mer kunskap och nyskapande programvarulösningar att lanseras med tiden.

Ladda ner presspaket

Release (21.8 KB)

SKF logo