Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF tecknar avtal för hjullagerenheter med MAN

2015 augusti 24, 08:30 CEST

Avtalet stärker samarbetet mellan SKF och Volkswagen-koncernen

Göteborg, 24 augusti 2015: SKF har tecknat ett treårigt avtal med MAN för leveranser av hjullagerenheter, värt 60 miljoner kronor. Ett liknande avtal, för samma typ av legarenheter, tecknades med Scania i oktober 2014. Leveranser till både MAN och Scania påbörjas i september 2015. 

Stephane Le Mounier, President, Automotive Market, säger: ”Det här avtalet utökar vårt samarbete med Volkswagen-koncernens segment för tunga lastbilar. Det är också ett exempel på hur våra lösningar skapar värde för såväl lastbilstillverkare som slutanvändare, då det bidrar till att skapa synergier mellan MAN och Scania.” 

Hjullagerenheterna sätts ihop och monteras på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. De bidrar även till längre underhållsintervaller, vilket minskar den totala kostnaden för ägaren.

Aktiebolaget SKF
   (publ.)

För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400

PRESS: Theo Kjellberg, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 6576, mobile: 46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörj-system. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillstånds-övervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2014 uppgick till 70 975 miljoner kronor och antalet anställda var 48 593. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

Release (6.3 MB)

SKF logo